Dostupnosť:

Voľné Obsadené

Ručná sondírka


Cenník

Cena na 1 deň

5 € / deň

Záloha

30 €
Rezervovať

Nerezová sondírka je určená na vyrezanie vzorky pôdy a skúmanie pôdneho profilu.