Dostupnosť:

Voľné Obsadené

Multikunkčný detektor


Cenník

Cena na 1 deň

5 € / deň

Záloha

30 €
Rezervovať

Multifunkčný detektor slúži na lokalizáciu a hľadanie: dreva, kovov, dutín a elektrických vedení v konštrukciách. Pomocou tohto detektora kovov môžete pred vŕtaním, frézovaním alebo pílením skontrolovať, či sa v stenách nenachádzajú vedenia a elektrické káble, predídete tak poruchám.
Prístroj sa pre použitím nakalibruje a spoľahlivo vyhľadá rôzne predmety v stenách.

Hĺbka detekcie nosníkov: 19 mm
Hĺbka detekcie kovu: 30 mm
Hĺbka detekcie dutín :38 mm
Hĺbka detekcie elektrických vedení: 50 mm